Thiết bị dập bằng sóng siêu âm Ultrasonic no-staple stapler SONAC-37

Bấm kim nhựa không có kim bấm. An toàn và dễ dàng

Nắm chặt tay khoan giống như cách bấm kim tiêu chuẩn. Vật thể có thể được hàn dễ dàng.
Đối với gói thực phẩm, hộp nhựa hoặc gói vinyl.

Mã: 1202-20370 Danh mục: