Máy đo cường độ sóng siêu âm Ultrasonic Level Meter HD350 series HD350-A/HD353-A

Đo mực chất lỏng, bột trong bể chứa
Đo mực nước trong hồ, ao hoặc sông

Mã: 1202-20380 Danh mục: