Máy đo cường độ sóng siêu âm Ultrasonic Level Meter HD320

Đo mực chất lỏng trong bể chứa
Đo mức nước thải bên trong đường ống
Đo mực nước hồ, ao, sông

Mã: 1202-20400 Danh mục: