Máy đo cường độ sóng siêu âm Ultrasonic Level Meter HD323

Usage

Measurement of liquid level in a tank
Measurement of sewage level inside pipes
Measurement of water level in lakes, ponds and rivers

Mã: 1202-20410 Danh mục: