Máy đo cường độ sóng siêu âm Ultrasonic Level meter HD1200 TS40-5 TS40T-5

  • Thuật toán cảm biến mức nâng cao loại bỏ mức độ nhiễu và hiện tượng tạo ra và cho phép đo ổn định.
  • Một thiết bị chính xử lý hai cảm biến cùng một lúc. Hai loại cảm biến khác nhau có thể được lắp đặt và mỗi loại có thể đo phạm vi khác nhau.
  • Chức năng ghi dữ liệu vào micro SD TM .
  • Có thể đo lưu lượng bằng cách đo mức lưu vực.

Cách sử dụng

  • Kiểm soát mức chất lỏng, bột hoặc ngũ cốc trong bể
  • Đo mực nước ao, hồ, sông
  • Đo lưu lượng kênh mở (mức lưu vực)
Mã: 1202-20420 Danh mục: