Máy đo cường độ sóng siêu âm Ultrasonic Flow meter HLF800 series HLF810 HLF820

  • Đo lưu lượng của DIW hoặc nước siêu tinh khiết cho quá trình sản xuất chất bán dẫn
  • Kiểm soát dòng chảy của chất lỏng hóa học ăn mòn cao
  • Kiểm soát dòng chảy của chất lỏng bùn cho CMP (Đánh bóng cơ học hóa học)
Mã: 1202-20440 Danh mục: