Máy đo cường độ sóng siêu âm Ultrasonic Interface Level Meter HL2000

Tín hiệu siêu âm có đặc điểm là nó phản ánh nơi mật độ thay đổi.
Cảm biến chìm truyền tín hiệu siêu âm, sau đó tín hiệu phản xạ tại giao diện bên trong bể. Một số phần của tín hiệu thâm nhập vào bùn và nó cũng phản xạ ở cào hoặc đáy bể.

Tín hiệu siêu âm truyền trong nước không rõ ràng. Không cần tiếp xúc với đối tượng đo (bùn), phép đo có thể được thực hiện mà không cần đặt cảm biến chìm sâu trong bể.

Mã: 1202-20450 Danh mục: