Gốm áp điện Piezoceramics

Đặc biệt gốm sứ có thể mở rộng khi cấp tín hiệu.

Gốm áp điện là một loại gốm sứ đa tinh thể được làm bằng cách nung kết bột tinh khiết cao như oxit titan và oxit bari. Khi gốm áp điện được tác dụng một cách mạnh mẽ (cơ năng tác dụng), nó tạo ra hiệu điện thế (hiệu ứng áp điện trực tiếp). Ngược lại, khi đặt gốm áp điện có hiệu điện thế, nó nở ra hoặc co lại tùy thuộc vào cực của điện áp (hiệu ứng áp điện ngược). Theo cách này, gốm áp điện có thể chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng cơ học và ngược lại (Hiệu ứng áp điện). Bằng cách áp dụng xử lý phân cực (điện áp cao một chiều được đặt trên gốm sứ dưới nhiệt độ cao để định hướng sự phân cực tự phát), gốm sứ có hiệu ứng áp điện.

Mã: 1202-20480 Danh mục: