Vật liệu áp điện Piezoceramics materials

Vật liệu

Gốm áp điện, màng polyme áp điện và màng mỏng áp điện được sử dụng làm vật liệu áp điện để tạo ra siêu âm.

Gốm áp điện [BaTiO3 ・ PZT ・ (Bi, Na) TiO3 ・ KNN]

Gốm áp điện là gốm đa tinh thể được làm bằng cách nén một loại bột tinh khiết cao như oxit titan và oxit bari và nung ở nhiệt độ cao.
Tính chất áp điện có được thông qua một quá trình phân cực.

Màng polyme áp điện [P (VDF-TrFE)]

Màng polyme áp điện được tạo ra bằng cách tạo màng từ polyme nóng chảy hoặc dung dịch của nó, và áp dụng quá trình phân cực cho màng. Loại vật liệu áp điện này được đặc trưng bởi trở kháng âm rất thấp, tính linh hoạt và dễ tạo thành màng mỏng từ dung dịch.

Màng mỏng áp điện (ZnO)

Một màng mỏng áp điện được tạo ra bởi sự phóng xạ kẽm oxit (ZnO).
Để chế tạo đầu dò siêu âm, màng oxit kẽm được hình thành trên chất nền như thạch anh hoặc sapphire theo hướng trục C.

Mã: 1202-20490 Danh mục: