Gốm áp điện HEC-30502 HEC-45282 HEC-45282 HEC-45752 HEC-45254M HEC-60282 HEC-301002 BLT for Cleaner

Bởi vì gốm áp điện được kết hợp cơ học, bộ chuyển đổi rất bền, không bị hư hại ngay cả dưới các dao động biên độ cao. Hơn nữa, nó có thể hoạt động ổn định với hiệu suất chuyển đổi điện âm cao và ít sinh nhiệt hơn.

BLT_CLEANER_PZT

Mã: 1202-20510 Danh mục: