Gốm áp điện HEC-1340P4BF HEC-1540P2B HEC-1540P2BF HEC-1560P4B HEC-2528P2BF HEC-2528P4B HEC-2528P4BX HEC-3020P2B HEC-3028P2BF HEC-3028P4B HEC-3028P4BX HEC-3039P4B HEC-4020P4B HEC-4020P4

BLT cho máy móc quy trình

Có thể đạt được biên độ cao với hiệu suất chuyển đổi âm điện cao, tổn thất dao động cơ học thấp và ít sinh nhiệt hơn do thiết kế cấu trúc ban đầu.

Mã: 1202-20520 Danh mục: