Máy ép chạy khí nén SCHMIDT Pneumatic Press-24

Dòng sản phẩm Máy ép khí nén SCHMIDT®, tác động trực tiếp với đường cong lực không đổi, là một hệ thống mô-đun đáp ứng tối ưu các yêu cầu của các lĩnh vực tạo hình, nối và lắp ráp trong phạm vi lực ép từ 1,6 đến 43 kN.

Kết hợp với SCHMIDT® PressControl 75

hoặc 700, các máy ép trở thành máy trạm được kiểm tra kiểu EC, tuân thủ CE, tùy chọn với giám sát quá trình.

Hệ thống máy ép có thể được sử dụng cả trong một chu kỳ và ở chế độ tự động.

Mã: 1195-20430 Danh mục: